Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek erdeti, 1. verzió
Általános Szerződési Feltételek, verzió 2. verzió
Általános Szerződési Feltételek, verzió 3. verzió

A QTC Central Europe Kereskedelmi Kft. Általános Szerződési Feltételek módosításainak kivonata Hatályos: 2022.szeptember 07-től

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

A QTC Central Europe Kereskedelmi Kft. 2022.szeptember 07-től napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok előírásainak megfelelően módosítja.

A módosítások hatálybalépésének ideje: 2022.szeptember 07.

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Általános szerződési feltételek

verziószáma: 4

Az Általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megtalálható a QTC Central Europe Kereskedelmi Kft. honlapján (www.nettruck.hu) és irodájában (9700 Szombathely, Szövő utca 100.)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosításának okai
1. A jogszabályoknak való megfelelés okából (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet, 2001. évi CVIII. tv.)
Az ÁSZF 2.2. Szerződési Feltételek Hatálya pontját az alábbiak szerint határozza meg a szolgáltató:
„2.2. Szerződési Feltételek hatálya, módosítása
Jelen ÁSZF 2013. január 1-től határozatlan ideig hatályos.

Az ÁSZF-ben foglalt feltételek módosítására Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosítás a Vásárló szerződéses kötelezettségeit nem teheti terhesebbé, szerződésben biztosított jogait nem vonhatja el, jogállását hátrányosan nem módosíthatja. A feltételek módosítása a módosított feltételeknek a www.nettruck.hu honlapon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződéseket nem érinti.
Az ÁSZF módosulása esetén a Szolgáltató a már regisztrált Vásárlókat elektronikus úton, e-mailen keresztül tájékoztatja a változásról, azzal, hogy ha a Vásárló ezen tájékoztatásra 8 napon belül nem reagál, akkor azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Vásárló hozzájárult az ÁSZF módosításához.
Az ÁSZF módosulása esetén Szolgáltató a honlapján közzéteszi a különböző időpontokban hatályos ÁSZF-et megjelölve a hatályba lépés dátumát.”

Aktuális Általános Szerződési Feltételek, verzió 4

KAPCSOLAT

NYITVATARTÁS

Hétfőtől-Péntekig: 8:00 - 17:00

1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
telefon: +361/3637767
mobil: +3630/216-1121
e-mail: bp@qtruck.hu
kollégáink elérhetősége

9700 Szombathely, Szövő u. 100.
telefon: +3694/510-015
mobil: +3630/217-1121
e-mail: info@qtruck.hu
kollégáink elérhetősége

1048 Budapest, Megyeri út 222.
telefon: +361/3637767
mobil: +3630/216-1121
e-mail: bp@qtruck.hu
kollégáink elérhetősége